Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 07:13 21/03/2019  

DA NGOẠI

Thông báo cùng Phụ huynh của các cháu khối lớn

Ngày 21 tháng 03 năm 2019. Các cháu đi Dã ngoại

 Địa điểm : Chùa Thiên Mụ

Xin Phụ huynh cho cháu mặc đồng phục và đi đầy đủ- đúng giờ

MN Việt Hương

Số lượt xem : 48

Các tin khác