Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 11:29 14/09/2020  

Tuần 38 năm 2020
Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/09/2020)

Kiểm tra sức khỏe trẻ

Tổng hợp sức khỏe trẻ toàn trường

Thứ Ba
(15/09/2020)

Thăm hoạt động khối học khối nhỡ

Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra ATTP

Thứ Tư
(16/09/2020)

Đón đoàn Kiểm tra ATTP

 Họp Hội nghi triển khai nhiệm vụ năm hoc 2020-2021 tại phòng GD

Thứ Năm
(17/09/2020)

Soạn giảng theo chương trình

Lập KH hội nghị CBCC

Thứ Sáu
(18/09/2020)

Thống kê  số liệu

Lập KH kiểm tra nội bộ

Vệ sinh đồ dùng đồ chơi

Thứ Bảy
(19/09/2020)

Thay một số cây xanh trong trường

Làm việc tại văn phòng

Chủ Nhật
(20/09/2020)